REKISTERISELOSTE

01.11.2015

Kultainen Venla Yleisöäänestys
Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä  22.12.2015

 

Rekisterinpitäjä
Nimi: Televisioakatemia ry
Osoite: Fabianinkatu 4 B 14, 00130 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
0102196880. info@televisioakatemia.fi

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Matilda Kalving
Osoite: Fabianinkatu 14 B 14, 00130 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
010 2196880

 

Rekisterin nimi
Telelevisioakatemia ry:n järjestämän yleisöäänestyksen osallistujat

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilöt ovat osallistuneet yleisöäänestykseen Kultainen Venla -kilpailussa.
Kilpailun voittaa eniten ääniä saaneet ehdokkaat. Henkilötietoja käsitellään näiden äänten oikeellisuuden toteamiseksi ja palkintojen arpomiseksi äänestäneiden kesken.

 

Rekisterin tietosisältö
Henkilörekisteri sisältää henkilöiden etu- ja sukunimen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja tiedon, ketä ehdokasta henkilö on äänestänyt.

 

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilöt antavat itse tietonsa osallistuessaan äänestykseen.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Manuaalinen aineisto
Rekisteri säilytetään lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä.

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisteri on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä, kuten salasanasuojauksella. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain niille, joiden asemaan ja tehtäviin käyttöoikeus kuuluu.